• Brand i Båtsmanskasernen Fotograf: SFV

  Brand i Båtsmanskasernen

 • Gavel på Kasern II Fotograf: SFV

  Gavel på Kasern II

 • Kasern II har stämpats för att säkra konstruktionen. Fotograf: SFV

  Kasern II har stämpats för att säkra konstruktionen.

 • Valv i byggnaden som säkrats för att inte rasa. Fotograf: SFV

  Valv i byggnaden som säkrats för att inte rasa.

Kasern II på Skeppsholmen

Den 21 september 2016 startade en brand i Kasern II på Skeppsholmen. Byggnaden är från 1819 och fick stora skador i branden. Nu pågår arbetet med att ta hand om byggnaden.

Efter branden har Kammarkollegiet gjort en inventering av skadorna och SFV har arbetat snabbt för att ta hand om huset i det akuta skedet. Vid släckningen användes mycket vatten som gjorde att huset påverkades av fukten. Nu har huset stagats upp med stämpor för att säkerställa att konstruktionen håller. Ett väderskydd har satts upp för att skydda mot regn och snö och stora fläktar går för fullt för att torka ur fukten.

De konstverk som fanns kvar har flyttats ut, liksom material och maskiner som användes av Konsthögskolan. Nu är huset tomt och området runtomkring har spärrats av som byggarbetsplats. En provisorisk gångtunnel har ställts upp så att gångtrafikanter kan passera.SFV arbetar vidare med utredning av skadorna och förstudie för kommande renovering.

I filmen berättar projektledare Bo Monell om branden och hur vi tar hand om huset efter branden.