Tillbyggnad Marinmuseum

Under två års tid uppfördes Marinmuseums nya utbåtshall på Stumholmen i Karlskrona. I juni 2014 öppnade den nya ubåtshallen för besökare. Resultatet är en långsmal, asymmetrisk byggnad som fått låna drag av modern fartygs- och smygteknik.

Uppförandet av Marinmuseums tillbyggnad pågick under två års tid, från februari 2012 till årsskiftet 2013/2014. Allt gick enligt plan men redan från början visste Statens fastighetsverk och Marinmuseum att det var ett projekt som skulle rymma flera stora utmaningar. Inte sedan Vasamuseet byggdes på 1980-talet hade ett större fartyg än HMS Neptun byggts in i Sverige.

- Ubåtens storlek har varit en utmaning men också det faktum att museibyggnaden är belägen på Stumholmen med enbart en smal bro för till- och fråntransporter. Därtill kan läggas att grundförstärka och att få en tusen ton tung ubåt på plats. Men allt har gått jättebra och vi är mycket nöjda med resultatet, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Ett tillgängligt och besöksvänligt museum

Vid skapandet av den nya ubåtshallen tog Statens fastighetsverk, arkitekt Björn Malmström – samma arkitekt som ritat huvudbyggnaden – och Marinmuseum stor hänsyn till tillgängligheten. Museibesökaren skulle enkelt kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och den nya hallen.

- Formen på tillbyggnaden är lång och smal. Man kan nästan likna den vid ett skal som sluter tätt kring HMS Neptun och den mindre ubåten HMS Hajen. Tanken bakom arkitekturen är att en besökare som kommer in i Neptunhallen ska kunna förnimma känslan av att befinna sig i en av de torrdockor som ubåtarna en gång byggdes i, säger Harald Pleijel.

Ubåtshallens asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket klätts i rostfri plåt.

Bättre vägar och fler skyltar

Även yttermiljön på Stumholmen ses över i samband med att Marinmuseum fått sin nya attraktion. Promenaden ut på holmen asfalterades och antalet informations- och hänvisningsskyltar steg.

- Nu då byggprojektet är avslutat för vår del startar istället vårt arbete som förvaltare av ett besöksmål i toppklass. Antalet besökare kommer att öka markant och vi gör därför en hel del kringarbete för att de ska känna sig än mer välkomna på museiområdet och på Stumholmen, säger Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Bakgrund

Marinmuseum som stod färdigt 1997 är byggt på en 145 meter lång pir i anslutning till Hamnbassängen vid Slup- och barkasskjulet på Stumholmen i Karlskona. Den befintliga byggnadens fasader är utförda i puts och trä och taket är täckt med plåt. Museets verkstäder och övriga lokaler för den inre verksamheten finns i utbyggnader på museets östsida.

Marinmuseum i Karlskrona har i sin samling två stycken ubåtar - HMS Hajen 1 från 1904 och HMS Neptun från 1980 - och för att kunna visa och bevara dessa bygger nu SFV en ubåtshall. Den nya byggnaden kommer att placeras sydost om Marinmuseum.

Kontaktuppgifter

Maria Lundkvist, projektledare, Statens fastighetsverk, 010-478 72 16,
Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef, Statens fastighetsverk, 010-478 03 92,

Besök Marinmuseum