Våra fastigheter

Visar 498 fastigheter

 • Svartsjö slott

  59.362715 17.727535

  På Färingsö utanför Stockholm ligger detta 1700-talsslott i rokokostil. Det byggdes som jaktslott för kung Fredrik I och hans drottning Ulrika Eleonora. Slottsparkens medeltida ekar har fått skåda både jaktlekar och lustspel men även fått ta del av slottets mörka tid som fängelse. På dagens Svartsjö kan besökare leva sig in båda dessa epoker. Ett flerårigt restaureringsarbete både in- och utvändigt har resulterat i såväl rekonstruerade tapeter som avdammade fängelseceller. Läs mer om Svartsjö slott

 • Svartsjö slottspark

  59.36337 17.72829

  Alla träd är små från början. De stora ekar vi ser idag var späda plantor på medeltiden, och flera av ekarna har gett skön skugga åt Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik under soliga dagar. Läs mer om Svartsjö slottspark

 • Svensksundsmonumentet.Svensksundsmonumentet.

  Svensksundsmonumentet på Skeppsholmen

  59.32520 18.08780

  Den 9 juli 1890 avtäcktes stenen som rests till hundraårsminnet av sjöslaget vid Svensksund utanför Kotka i Finska viken den 9-10 juli 1790. Läs mer om Svensksundsmonumentet på Skeppsholmen

 • Sydsvenska kreditaktiebolaget

  Sydsvenska Kreditaktiebolaget öppnade sitt bankkontor i kvarteret Lejonet 1909 på Drottninggatan i Stockholm. Tillsammans med Skånebanken gav det en pampig inramning åt övergången från Klarakvarterens banker till Helgeandsholmens myndighet. Läs mer om Sydsvenska kreditaktiebolaget

 • Södra Bankohusets fasad mot Järntorget.

  Södra Bankohuset

  59.32272 18.07332

  Södra Bankohuset i Gamla stan i Stockholm är sannolikt världens första, och därmed också äldsta, bankbyggnad. Den byggdes för Riksens Ständers bank, senare Sveriges riksbank, under mitten av 1670-talet. Läs mer om Södra Bankohuset

 • Södra Strandverket, Marstrand

  57.8831 11.5853

  Södra Strandverket är den sista förstärkningen av försvaret i södra inloppet till Marstrands (krigs)hamn. Anläggningen byggdes mellan 1852 - 1857 och ersatte äldre kanonbatterier vid hamnen, bland annat Gustavsborg söder om Carlstens fästning. Läs mer om Södra Strandverket, Marstrand

 • Sveriges ambassad i Tallinn.

  Tallinn, Estland

  59.439046 24.747030

  1991 skrevs ett 60-årigt arrendekontrakt mellan Sverige och Estland och 1994 invigdes den helt nyrenoverade svenska ambassaden i Tallinn. Fastigheten rymmer i dag ambassadkansli och ambassadörens bostad. Läs mer om Tallinn, Estland

 • Teheran, Iran. Ambassadanläggning

  Sedan 1997 äger Statens fastighetsverk (SFV) fastigheten som rymmer svenska ambassaden i Teheran. SFV bytte till sig denna fastighet mot en obebyggd tomt som svenska staten ägt sen 1963. Utrikesdepartementet hade sedan 1994 sin ambassad inrymd i byggnaden och ansåg huset vara bra och ändamålsenligt för ambassadverksamheten. Läs mer om Teheran, Iran. Ambassadanläggning

 • Tel Aviv. Ambassadörens residens

  Sveriges ambassadörsresidens i Tel Aviv ligger i stadsdelen Herzliya Pituah. Det är en lugn stadsdel med flera andra ambassadörsresidens i området. Läs mer om Tel Aviv. Ambassadörens residens

 • Tessinska palatsets barockträdgård. Foto:Åke E:son Lindman

  Tessinska palatset

  59.325681 18.072917

  Det exklusiva lilla palatset vid Slottsbacken i Stockholm uppfördes på 1690-talet för och av slottsarkitekten Nicodemus Tessin d y (1654-1728). Italienska och franska palats har inspirerat Tessin till denna magnifika privatbostad. Läs mer om Tessinska palatset

 • Den spanskgröna färgen går igen i fasadens dekorationer. Foto: Melker Dahlstrand.

  Thielska galleriet

  59.32249 18.14828

  Längst ut på Blockhusudden på Djurgården i Stockholm ligger Thielska galleriet - finansmannen Ernest Thiels besannade dröm om ett hem och ett konstgalleri under ett och samma tak. Idag är det ett av Sveriges finaste konstmuseer och en del av vårt gemensamma kulturarv. Läs mer om Thielska galleriet

 • Tingstäde fästning

  57.737677 18.618758

  Bara hundra år gammal Läs mer om Tingstäde fästning

 • Tjenstemannabanken

  59.32965 18.06536

  1908 uppfördes Tjenstemannabanken på Drottninggatan 15 i Stockholm. Arkitekt var Ernst Stenhammar Läs mer om Tjenstemannabanken

 • Tofta högar

  56.44878 12.71190

  Tofta högar är ett fornlämningsområde med 21 synliga fornlämningar. Här finns gravar, högar och stensättningar från äldre bronsålder till yngre järnålder. Du kan också få se en skålgropssten och anlagda vallar. Läs mer om Tofta högar

 • Sveriges ambassad i Tokyo.

  Tokyo, Japan. Ambassadanläggning

  35.66462 139.74184

  Den svenska ambassaden i Tokyo ligger i det attraktiva området Shiroyama Hills och har en terrassformad uppbyggnad som från två våningar sveper upp i en båge till nio våningars höjd. Den nuvarande svenska ambassadanläggningen stod färdig 1991. Läs mer om Tokyo, Japan. Ambassadanläggning

 • Tommarps kungsgård.Ladugårdar och stallar på Tommarps kungsgård.

  Tomarps kungsgård

  56.149153 13.061382

  Tomarp har anor i dansk medeltid och blev svenskt år 1660. Läs mer om Tomarps kungsgård

 • Torpeddepartementet på Skeppsholmen

  Torpeddepartementet på Skeppsholmen

  59.32732 18.08359

  Under Krimkriget 1853–56 började sjöminor att användas på allvar och det nya vapnet behövde förråd och verkstäder på flottans varv i Stockholm. Riksdagen bestämde 1879 att ett förråd fick byggas på Skeppsholmen och Torpedverkstaden byggdes bredvid Mindepartementet som byggts 4 år tidigare. Under slutet av 1800-talet utvecklades därmed det senaste och allra mest hemliga inom svensk vapenteknologi på Skeppsholmen. Läs mer om Torpeddepartementet på Skeppsholmen

 • Torphagen i Nationalstadsparken

  59.37368 18.05063

  Torphagen strax norr om Stockholm är en del av den unika Nationalstadsparken och ligger mellan Roslagsvägen och Lilla Värtan och avgränsas i norr av Ålkistekanalen och i söder av Bergiusvägen. Men historien om området började redan på 1500-talet. Läs mer om Torphagen i Nationalstadsparken

 • Trönö gamla kyrka

  61.383911 16.88114

  Trönö kyrka med anor från 1100-talet ligger nordväst om Söderhamn. Med sina oputsade stenfasader, sin takförsedda bogårdsmur och klockstapel från 1500-talet är den som helhetsmiljö en av Sveriges bäst bevarade senmedeltida kyrkoanläggningar. Läs mer om Trönö gamla kyrka

 • Vy på Tullgarn

  Tullgarns kungsgård

  58.95376 17.57612

  Tullgarns slott och kungsgård ligger drygt fem mil söder om Stockholm i närheten av Trosa. Centralt inom egendomen ligger Tullgarns slott som är ett av de kungliga slotten. Intill slottet ligger Tullgarns kungsgård. I utkanten av egendomen finns ytterligare fyra jordbruk och ett trettiotal torp som hyrs ut som fritidshus. Läs mer om Tullgarns kungsgård

 • Tullgarns slott

  58.95067 17.58427

  Tullgarns slott, vackert beläget vid en havsvik strax söder om Södertälje i Sörmland, är uppfört på en plats med mycket gamla anor. Sedan 1500-talet har det varit ett kungligt slott, ombyggt på 1700-talet och med inredningar präglade av sent 1800-tal. Tullgarns slott är öppet för allmänheten under sommartid. Den engelska parken kan man besöka när som helst. Läs mer om Tullgarns slott

 • Klockhuset med polhemsturet från 1770 är symbolen för Tumba bruk.

  Tumba bruk

  59.20184 17.82463

  Riksbankens pappersbruk sedan 1750 Läs mer om Tumba bruk

 • Tuna, Stora stenhuset

  Tuna översteboställe

  58.48025 15.68006

  Tuna är en gård med anor från medeltiden. Den har genom historien fungerat både som kungsgård åt Gustav Vasa och översteboställe åt Östgöta kavalleriregemente. De äldsta byggnaderna på Tuna är från tiden som översteboställe. Sedan 1800-talet arrenderas övriga byggnader och marken ut för jordbruksverksamhet. Läs mer om Tuna översteboställe

 • Tycho Brahemuseet på Ven

  55.9073 12.6958

  Tycho Braheminnena är kanske Sveriges viktigaste plats för vetenskapshistoria. Platsen vittnar om en märklig och mäktig vetenskaplig epok. Tycho Brahes astronomiska observationer gjordes innan teleskopet uppfunnits och Brahe räknas som världens främste astronom med så kallat obeväpnat öga. Läs mer om Tycho Brahemuseet på Ven

 • Tylön -- södra Hallands enda ö

  56.646556 12.709444

  Tylön är en grön ö och södra Hallands enda ö. Ön med Heidenstamsfyren och det intilliggande vattnet är idag naturreservat och fågelskyddsområde. Läs mer om Tylön -- södra Hallands enda ö

 • Tynnelsö slott

  Tynnelsö slott

  59.41246 17.100564

  Tynnelsö slott ligger utanför Strängnäs i Södermanland. Ett mäktigt slott som ägts av både biskopar och kungligheter. Idag är det stängt i väntan på renovering. Läs mer om Tynnelsö slott

 • Ulriksdals slott.

  Ulriksdals slott

  59.39043 18.01598

  Hade inte tiden och pengarna tagit slut hade Ulriksdals slott varit ännu större idag. Drottning Hedvig Eleonora hade storslagna planer för slottet. Bevarade ritningar av Nicodemus Tessin den äldre visar ett ståtligt slott påbyggt till tre våningar med lanternin på taket och inredd vindsvåning. Dessutom utbyggda sidoflyglar som förlängde sjöfasaden. Byggprocessen avstannade på grund av penningbrist omkring 1690. Men man hann bygga Orangeriet, ett växthus för en exklusiv odling av apelsiner, citroner och pomeranser. Läs mer om Ulriksdals slott

 • Underofficersbostället på Skeppsholmen

  Denna byggnad uppfördes ursprungligen som karantänsbyggnad på karantänstationen vid Djurhamn i Stockholms skärgård. Sedan karantänstationen upphört inlöstes byggnaden 1858 av Flottan och i juli 1859 transporterades den av lastgaleasen Tärnan och ångslupen Nordstjärnan till Kastellholmen. Läs mer om Underofficersbostället på Skeppsholmen

 • Universitetshuset, Lund

  55.7059 13.1933

  Den vita pampiga byggnaden i Lundagård är Universitetshuset från 1882. Universitetshuset blev ett av domkyrkoarkitekt Helgo Zettervalls främsta verk och har alltsedan invigningen varit universitetets huvudbyggnad. Föregångare var Kungshuset, tegelbyggnaden i parken Lundagård. Läs mer om Universitetshuset, Lund

 • Universitetshuset

  Universitetshuset, Uppsala

  59.85760 17.62953

  Universitetshuset ligger centralt och är Uppsala universitets huvudbyggnad. År 1871, sex år innan universitetets 400-årsjubileum, väcktes tanken på ett nytt universitetshus. Läs mer om Universitetshuset, Uppsala

 • Fotograf=Kerstin Powell

  Universitetslokaler i Lorensberg

  57.6953 11.9798

  Utöver Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken förvaltar SFV ett antal fastigheter i Lorensbergsområdet. Villorna i Lorensberg disponeras av olika universitetsinstitutioner. Läs mer om Universitetslokaler i Lorensberg

 • Flygbild över Uppsala slott

  Uppsala slott

  59.85354 17.63486

  Slottet i Uppsala är ett av Uppsalas främsta landmärken. Läget uppe på Kasåsen gör slottet synligt även på långt håll. Läs mer om Uppsala slott

 • Bastion Gräsgård med Vasaborgen.

  Uppsala slotts bastionsfront

  59.85354 17.63486

  Uppsala slotts bastionsfront - Nordens äldsta. En bastion är en framskjuten del av fästningsvallen på äldre befästningar Läs mer om Uppsala slotts bastionsfront

 • Uranienborgs kungsgård, Ven

  55.90483 12.69456

  Kungsgården Uranienborg ligger på ön Ven mitt i Öresund. Kungsgårdens marker är bördiga och här odlas spannmål och oljeväxter. Idag bor ca 360 personer permanent på ön men sommartid besöks Ven av mängder med turister som kommer hit för att bl a cykla eller vandra i det natursköna landskapet. Läs mer om Uranienborgs kungsgård, Ven

Gå till sida: Föregående, , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 (denna sida), 14 , 15 Nästa