Våra fastigheter

Visar 497 fastigheter

 • Siarö Fort

  59.55534 18.62396

  Siaröfortet ligger på Kyrkogårdsön i Furusundsleden 3 km norr om Ljusterö. Denna kustbefästning från 1900-talets början är numera tillgänglig för allmänheten. På ön finns café, ett vandrarhem för ca 30 personer, konferensrum och platser för fritidsbåtar. Läs mer om Siarö Fort

 • Singapore. Ambassadörens residens

  Den fastighet som rymmer den svenske ambassadörens residens i Singapore omfattar 1400 kvm och ligger i ett fint bostadsområde cirka fyra kilometer från centrum. Läs mer om Singapore. Ambassadörens residens

 • Sjöhistoriska museet på Djurgården. Foto: Åke E:son Lindman.

  Sjöhistoriska museet

  59.33250 18.11545

  Sjöhistoriska museet ligger på Djurgården i Stockholm. Museet invigdes 1938 av Konung Gustav V och uppfördes ursprungligen för två olika museisamlingar - Statens sjökrigshistoriska samlingar och svensk sjöfartsförenings samlingar. Det gemensamma museet kunde uppföras tack vare en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I donationen gavs som villkor bland annat att byggnaden inte fick uppföras i funktionalistisk stil. Läs mer om Sjöhistoriska museet

 • Sjökarteverket på Skeppsholmen.Sjökarteverket på Skeppsholmen.

  Sjökarteverket på Skeppsholmen

  59.32506 18.08222

  Sjökarteverket är en representant för flottans 1800-talshistoria. Byggnaden berättar om den breda verksamhet de bedrev inom örlogsbasens miniatyrsamhälle med arbetsplatser, bostäder, utbildning och service på Skeppsholmen. Byggnaden utformades som en tidstypisk institutionsbyggnad i nyrenässansstil vilket är karaktäristiskt för institutions- eller förvaltningsbyggnader vid denna tid. Läs mer om Sjökarteverket på Skeppsholmen

 • Sjöreservens kasern på Skeppsholmen.Sjöreservens kasern på Skeppsholmen.

  Sjöreservens kasern på Skeppsholmen

  59.32601 18.08730

  Sovrum och matsal för dem som arbetade på Flottans varv. I dag lokalkontor för Statens fastighetsverk. Läs mer om Sjöreservens kasern på Skeppsholmen

 • Skansen Kronan, Göteborg

  57.6959 11.9554

  Skansen Kronan i Göteborg skulle ersätta Ryssåsens skans. Grundstenen lades 1687 och Skansen Kronan togs i bruk 1698 och försågs då med 23 kanoner. Taket blev dock inte färdigt förrän år 1700. Skansen har 4-5 meter tjocka murar som består av granit, gnejs och diabas. Taket bestod ursprungligen av engelskt rullbly på ett underlag av brädor på stockar men har bytts ut flera gånger. Läs mer om Skansen Kronan, Göteborg

 • Skansen Lejonet, Göteborg

  57.714269 11.989431

  Den första grundstenen till skansen Lejonet i Göteborg lades den 22 juni 1687 av Erik Dahlbergh och invigningen förrättades av Karl XI år 1689. Läs mer om Skansen Lejonet, Göteborg

 • Skeppsgossekasernen, Karlskrona

  56.1566 15.5848

  Skeppsgossekåren fick sitt första skolhus i Örlogsstaden Karlskrona 1732. Mot slutet av 1800-talet hade behovet av att utbilda skeppsgossar ökat efter sammanslagningen av Örlogsflottan och Skärgårdsflottan. Läs mer om Skeppsgossekasernen, Karlskrona

 • Skeppsholmen och Kastellholmen

  59.32563 18.08472

  Mitt inne i centrala Stockholm finns två skärgårdsöar som på ett nästan mirakulöst sätt undgått att exploateras. Det är Skeppsholmen och Kastellholmen - två grönskande lummiga öar mitt i den brusande miljonstaden. En oas med konst och kultur i levande maritim miljö. Läs mer om Skeppsholmen och Kastellholmen

 • Skeppsholmskyrkan på Skeppsholmen

  Skeppsholmskyrkan

  59.326381 18.082423

  Skeppsholmskyrkan invigdes 1842 och är idag ett av landets främsta nyklassicistiska monument. Här kan du se dåtidens ideal med kolonner, valvbågar och en takkupol med lanternin i form av ett antikt tempel. Kyrkan som slutade att vara gudstjänstrum 2002 har alltid varit en plats för konserter. Det är den fortfarande genom det internationella kultur- och körcenter som öppnade här under 2010 under namnet Eric Ericsonhallen. Konserter, visningar och annan kulturell verksamhet finns på programmet. Läs mer om Skeppsholmskyrkan

 • Skissernas Museum i Lund

  55.7078 13.1984

  På Skissernas Museum i Lund kan man i förstudier, skisser och modeller följa tillblivelsen av en mängd kända offentliga konstverk. Här finner man skulpturer, gobelänger, muralmålningar och byggnader av många stora konstnärer under 1900-talet, både svenska och utländska. Under 2015-16 byggdes museet om. Verksamheten öppnade igen i sina nya lokaler våren 2017 och i november samma år belönades om- och tillbyggnaden med Kasper Salin-priset. Läs mer om Skissernas Museum i Lund

 • Skoklosters slott

  59.70313 17.62132

  På 1600-talet var Sverige en verklig stormakt och när Skoklosters slott började byggas var det dåtidens största privata byggprojekt i landet. Här kan du som besökare kliva rakt in i 1600-talets kultur och uppleva finsmakaren Carl Gustaf Wrangels samlingar – eller ta en skön promenad i den härliga slottsparken. Läs mer om Skoklosters slott

 • Parken bakom slottet

  Skoklosters slottspark

  59.70300 17.62146

  Dagens trädgård och parkområden skiljer sig ganska mycket från hur det en gång sett ut omkring Skoklosters slott. Statens fastighetsverk (SFV) har tagit fram ett vårdprogram för parkens skötsel och har i samarbete med slottet satt upp skyltar som berättar om områdets historia. Läs mer om Skoklosters slottspark

 • Skridskopaviljongen på Kastellholmen

  59.32319 18.08850

  Att åka skridskor hade blivit högsta mode bland överklassen i mitten av 1800-talet. Kungafamiljen brukade åka på isen utanför Skeppsholmen men man saknade en värmestuga. Skridskopaviljongen byggdes och liknar mest en romantisk borg med tinnar och torn. Inte alls militärisk som övriga byggnader. Läs mer om Skridskopaviljongen på Kastellholmen

 • Skånebankens torn med klocka och landskapssköld.

  Skånebanken

  När Skånebanken stod klar år 1900 väckte den moderna byggnaden starka reaktioner. Läs mer om Skånebanken

 • Slup- och barkasskjulet, Karlskrona

  56.160704 15.599034

  Byggnaden uppfördes i slutet av 1780-talet och är utan motstycke i landet för sin avancerade takkonstruktion. Läs mer om Slup- och barkasskjulet, Karlskrona

 • Palatset fick tillbaka sin vita fasadfärg vid renoveringen 2009-2011.Palatset fick tillbaka sin vita fasadfärg vid renoveringen 2009-2011.

  Sparreska palatset

  59.32442 18.06369

  2011 avslutades den första omfattande renoveringen på fyrtio års tid och Högsta förvaltningsdomstolen kunde flytta in i varsamt renoverade lokaler på Riddarholmen. Läs mer om Sparreska palatset

 • Taket i aprummet i Stenbockska palatset. Foto: Alexandru Babos.

  Stenbockska palatset

  59.32536 18.06356

  Det rosafärgade palatset vid Birger jarls torg på Riddarholmen i Stockholm har en lång historia med idel ädel adel och framstående arkitekter och hantverkare. Läs mer om Stenbockska palatset

 • Stenhammars slott

  Stenhammar

  59.045853 16.552491

  Idag bedrivs ett modernt jord- och skogsbruk på egendomen Stenhammar. Den ligger strax sydväst om Flen i Södermanland mellan sjöarna Valdemaren och Orrhammaren. Läs mer om Stenhammar

 • Stockholms observatorium, Saltsjöbaden

  Stockholms observatorium i Saltsjöbaden

  59.271944 18.304167

  I Stockholms observatorium i Saltsjöbaden utbildar Kunskapsskolan ungdomar (åk 4-9) inom naturvetenskap med inriktning på astronomi. Observatoriet som stod tomt några år efter att astronomerna lämnat Saltsjöbaden år 2001, rymmer nu en modern skola i historisk forskningsmiljö och teleskopen används på nytt. Läs mer om Stockholms observatorium i Saltsjöbaden

 • Stockholms slott

  59.32662 18.07170

  Stockholms slott har en månghundraårig historia och utvecklingen till det slott i romersk barock vi ser idag har gått från medeltida försvarsborg och renässansslott. Konungen och Drottningen har idag sina kontor på slottet, och Konungens administration, Kungl. Hovstaterna, har sin verksamhet förlagd hit. Statschefens officiella representation äger också till en viss del rum på slottet. Läs mer om Stockholms slott

 • Stockholms Stads Sparbank

  Foajén i Rosenbad är den gamla Stockholms Stads Sparbank. Byggnaden utstrålar tradition och kvalitet där det ligger intill Strömmen. Arkitekten Aron Johanssons byggnad speglar tydligt 1800-talets byggnadskonst och har det anses vara hans främsta verk. Läs mer om Stockholms Stads Sparbank

 • Mangårdsbyggnaden Stora kungsladugården Nyköping

  Stora Kungsladugården, Nyköping

  58.745169 16.969289

  Stora kungsladugården ligger strax utanför Nyköping. Sörmlandsleden går genom ägorna. Läs mer om Stora Kungsladugården, Nyköping

 • Stora flyghangaren

  Stora och lilla flyghangaren, Karlskrona

  56.1591 15.5986

  Stora flyghangaren uppfördes år 1929. Den tillhörde marinflygkåren 1929-1949. I hangaren förvarades bl a marinflygkårens sjöflygplan S5 Hansa. Läs mer om Stora och lilla flyghangaren, Karlskrona

 • Strandridarebostället på Gotland

  Strandridarebostället

  57.32385 18.71283

  I det gamla Strandridarbostället kan du idag få inblick i hur strandridarna, som drev in tull till Visby, levde. Idag är bostället tullmuseum och tullhuset omgjort till vandrarhem. Läs mer om Strandridarebostället

 • Sträckningsmuren, Karlskrona

  56.15767 15.58357

  I 1683 års befästningsplan planerades en befästningsring med ett stort antal bastioner. Läs mer om Sträckningsmuren, Karlskrona

 • Strömsholms ridskola

  59.521139 16.253298

  I början av 1990-talet var hästverksamheten vid Strömsholm hotad. Några år senare lades utredningen "Hästen i Sverige" fram av NSHF, Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande. Där rekommenderade man en satsning på tre riksanläggningar, däribland Strömsholm, för bl a hippologisk högskoleutbildningen. Verksamheten är idag väl etablerad och expansiv. Läs mer om Strömsholms ridskola

 • Strömsholms slott

  59.524865 16.269743

  Vid Mälarens västra ände, på en holme i Kolbäcksån lät Gustav Vasa bygga en borg på 1550-talet. Denna borg fick bilda grunden till det nuvarande Strömsholms slott som änkedrottning Hedvig Eleonora lät uppföra på platsen 1669-74 efter Nicodemus Tessin den äldres ritningar. Läs mer om Strömsholms slott

 • Studentskegården

  Studentskegården vid Lunds universitet

  55.7094 13.1914

  Studentskehemmet i Lund var det första av sitt slag i Sverige. Det kom till tack vare en donation av hovmarskalken Gustaf Coyet 1927. Läs mer om Studentskegården vid Lunds universitet

 • Styckekranen på Skeppsholmen

  59.32726 18.08458

  År 1640 blev Skeppsholmen en bas för flottans krigsfartyg. Fartygen byggdes på skeppsvarvet som sträckte sig längs södra stranden. Här i området fick de sin utrustning. Med styckekranen lyfte man ombord 'stycken', ett gammalt ord för kanoner. Läs mer om Styckekranen på Skeppsholmen

 • Sundsvalls Enskilda Bank, Fredsgatan 4

  59.32927 18.06674

  På Fredsgatan 4 i kvarteret Johannes Större ligger palatset som byggdes för Sundsvalls Enskilda Bank kring sekelskiftet 1900. Byggnaden används i dag av Utrikesdepartementet (UD). Läs mer om Sundsvalls Enskilda Bank, Fredsgatan 4

 • Sundsvalls handelsbank

  59.32976 18.06525

  På Drottninggatan 17 i kvarteret Loen i Stockholm ligger forna Sundsvalls handelsbanks fastighet från 1908. Byggnaden har en fantasifull jugenddekor med blommor och blad, ödlor och örnar. Läs mer om Sundsvalls handelsbank

 • Suntaks gamla kyrka

  58.128831 13.868875

  På håll ser Suntaks gamla kyrka ut som en underlig betong- konstruktion, men vid närmare betraktelse framträder ett skickligt utfört stenarbete av fint huggna kalk- och sandstensblock. Kyrkan byggdes under 1100-talet och är en av Sveriges bäst bevarade romanska kyrkor. Läs mer om Suntaks gamla kyrka

 • Betande djur framför Svartsjö slott

  Svartsjö kungsgård i Stockholm

  59.36676 17.74711

  Svartsjö är en av de äldsta kungsgårdarna i Sverige. Under medeltiden försörjde kungsgårdarna kungamakten med mat och förnödenheter – som ett kungens skafferi. Fortfarande idag bedrivs jord- och skogsbruk på Svartsjölandet. Läs mer om Svartsjö kungsgård i Stockholm

 • Svartsjö slott

  59.362715 17.727535

  På Färingsö utanför Stockholm ligger detta 1700-talsslott i rokokostil. Det byggdes som jaktslott för kung Fredrik I och hans drottning Ulrika Eleonora. Slottsparkens medeltida ekar har fått skåda både jaktlekar och lustspel men även fått ta del av slottets mörka tid som fängelse. På dagens Svartsjö kan besökare leva sig in båda dessa epoker. Ett flerårigt restaureringsarbete både in- och utvändigt har resulterat i såväl rekonstruerade tapeter som avdammade fängelseceller. Läs mer om Svartsjö slott

Gå till sida: Föregående, , 9 , 10 , 11 , 12 (denna sida), 13 , 14 , 15 Nästa