• Källarvåningens personalingång och lastintaget på husets baksida
är inte längre något alternativ – nu kan alla gå in
genom samma entré med värdighet på Liljevalchs.

    Källarvåningens personalingång och lastintaget på husets baksida är inte längre något alternativ – nu kan alla gå in genom samma entré med värdighet på Liljevalchs.

Pilotprojekt

Fyra pilotprojekt - unika byggnader med stora byggnader.

Liljevalchs Konsthall - delprojekt inom Värdig Entré

Liljevalchs Konsthall på Djurgården i Stockholm är ett av fyra pilotprojekt inom projektet Värdig Entré. Konsthallen är sedan den öppnades 1916 en välbesökt lokal för olika typer av konst- och kulturevenemang. Byggnaden ägs av Stockholms stad genom en stiftelse och har ett stort kulturhistoriskt värde. Frågan om kulturminnesförklaring har väckts hos länsstyrelsen.

Fram till 2007 var besökare, som inte kunde använda den stora trappan vid huvudentrén, hänvisade till personalingången i källarvåningen på byggnadens baksida. Här fanns den stora utmaningen att ta fram förslag till en värdig entré för alla genom huvudentrén.

Genom projektet Värdig Entré har konsthallen fått en specialkonstruerad hiss av glas och stål och en väl avvägd ramp som båda leder till huvudentrén. Rampen fungerar även som mötesplats för besökare som står i kö till konsthallen. Såväl hiss som ramp gör konsthallen tillgänglig för alla besökare och förbättringen har lett till att antalet besökare har ökat markant. Samtidigt har byggnaden fått ett funktionellt och arkitektoniskt mervärde, som uppskattas av både besökare och personal i konsthallen.

Sammanfattning och resultat av delprojekt på Liljevachs Konsthall (PDF-dokument, 1,8 MB)

Brukare om Värdig Entré (PDF-dokument, 271 kB)

Boställshusen, Skeppsholmen - delprojekt inom Värdig Entré

Boställshusen på Skeppsholmen är ett annat delprojekt inom Värdig Entré. Boställshusen ritades av arkitekten Nicodemus Tessin d.y. som bostäder åt Karl XII:s soldater och byggdes åren 1699-1702. Byggnaderna som i folkmun kallas Långa raden har på senare år byggts om i samråd med hyresgästen till Hotel Skeppsholmen som öppnade i slutet av 2009.

Detta ställde krav på ombyggnation som både tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena och dagens högt ställda krav på internationell hotellstandard med tillgänglighet för alla besökare. BILDER på lyftplattform i olika lägen Entrén till hotellet har förbättrats genom att receptionen har blivit tillgänglig för alla med hjälp av en diskret lyftplattform som rör sig både i höjdled och i sidled.

Projektet Värdig Entré har utvecklat lyftplattformen i samarbete med det danska företaget Guldmann som har specialiserat sig på att utveckla lösningar för personer med funktionshinder.

Södra Bankohuset, Stockholm

Världens äldsta riksbanksbyggnad i Gamla Stan och Statens fastighetsverks huvudkontor. För att g��ra Bankohuset i Gamla stan mer tillgängligt var man tvungen att göra alltför stora markåtgärder på Järntorget. I stället valdes Boställshusen på Skeppsholmen ut som pilotprojekt.

Residenset i Göteborg

Göteborgs residens, statligt byggnadsminne, byggt 1650. Här blev lösningen en trapplift som följer trappans riktning. Liften togs fram för att fungera i längre trappor.