Checklista

Checklista för dig som vill arbeta med innovationsprocesser och upphandling av innovationer.

Check i checklistan

Ta fram en kommunikationsplan

Tänk kommunikation från början. Hur ska projektet kommuniceras internt och externt? Kommunikationen är viktig för att projektet kan genomföras på ett framgångsrikt sätt.

Check i checklistan

Säkra ett flexibelt och hållbart ledarskap

Projektledningens förmåga till lärande under resans gång är en avgörande framgångsfaktor, liksom öppenhet för nödvändiga föränringar och omtag. Se till att processen har en tydlig början och slut. På så sätt kan ni hålla styrfarten och undvika att processen drar ut på tiden.

Check i checklistan

Forma en effektiv innovationsprocess

Glöm inte tydliga skall- och bör-krav i förfrågningsunderlagen till företag som ska delta i processen. Det kan gälla funktion, teknik och former för utvecklingsarbetet.

Check i checklistan

Var tydlig kring förutsättningar och villkor till deltagande företag

Det är bra med ett löfte om viss leverans kopplad till den produkt som ska tas fram. Det ökar chansen till att företag vill medverka i innovationsprocessen.

Check i checklistan

Säkra en viss garanterad volym

Hur ska investeringen förvaltas i den egna organisationen? Att ha ett tydligt helhetsperspektiv på innovationsprocessen ger mesta största affärsnytta.

Check i checklistan

Förvalta investeringen

Att dokumentera arbetsprocessen systematiskt är viktigt för att kunna utvärdera resultatet i förhållande till mål, mätbara nyckeltal och effekter.

Check i checklistan

Effektiv administration och dokumentation

Att dokumentera arbetsprocessen systematiskt är viktigt för att kunna utvärdera resultatet i förhållande till mål, mätbara nyckeltal och effekter.