Takbalustrad och andra arkitektoniska termer som finns skulptrerade på slottets fasader.

Fasadarkitektur

Detalj från ritning av Södra fasadens mittparti. Arkitekt Nicodemus Tessin d.y. Ungefär hälften av slottets fasadmaterial utgörs av skulpterad sten.