Förbättrade tillgänglighet i Drottningholmsparken. Vid schaktning för den nya muren påträffades grunden till den gamla muren som var tre meter hög.

Större bild

En stenklädd mur byggs i kanten av den gamla landsvägen som löpte utmed barockträdgården. Där planteras en städsegrön häck. Muren avslutas med trappor i båda ändarna.

Barockträdgårdens lindar började planteras 1683. Då påbörjades arbetet med en tre meter hög mur som inhägnade delar av barockträdgården. När schaktning för den nya muren påbörjades påträffades grunden till den gamla muren. Handlingarna justerades av slottsarkitekten så att grundmuren i sin helhet finns kvar och nu ingår som gräns för planteringsbädden för häcken.