Ruinparken

Klostret var inrättat för både munkar och nunnor. De levde helt åtskilda men i Talehuset kunde de kommunicera med varandra genom täta trägaller. Där fanns också en snurrtunna och en draglåda och genom dessa kunde de byta saker med varandra. I ruinparken har snurrtunnan och draglådan återskapats för att du som besökare ska kunna se hur byteshandeln kunde gå till.

I ruinparken syns murar efter byggnader som ingått i Vadstena kloster. Munkarnas och nunnornas olika rum och byggnader på klostret har markerats med singel och grus i olika färger.

Fotograf: Statens fastighetsverk