Hovteatern på Gripsholms slott uppfördes på 1700-talet.

Hovteatern

I det så kallade teatertornet lät Gustav III:s hustru Soifa Magdalena inreda en enklare slottsteater. Gustav III lät i sin tur arkitekten Erik Palmstedt omvandla den till en hovteater år 1781.

Fotograf: Åke E:son Lindman