Rum som inte har målats om på mycket länge utgör kulturhistoriskt ovärderliga utrymmen.

Rum som berättar

Rum som inte har målats om på mycket länge utgör kulturhistoriskt ovärderliga utrymmen. De berättar bland annat om äldre tiders estetiska ideal och målerihantverk, liksom om byggherrens ekonomiska förutsättningar.

Fotograf: Dick Norberg