Väl utfört dekorationsmåleri, som här i Porslinsrummet på
Drottningholms slott, står sig under mycket lång tid. Måleriet
utfördes ursprungligen 1897 och det restaurerades först
hundra år senare

Dekorationsmåleri

Väl utfört dekorationsmåleri står sig under mycket lång tid. Bilden visar Porslinsrummet på Drottningholms slott. Måleriet utfördes ursprungligen 1897 och det restaurerades först hundra år senare.

Fotograf: Dick Norberg